Suvun tietoutta kansien väliin: haastattelu välineenä

Hallituksen kokouksessa 8.4.2001 päätettiin kehittää haastattelulomake tiedon talteen keräämiseksi ikääntyviltä sukulaisilta. Näin saataisiin kerättyä arvokasta tietoa ajoista, jotka jäävät nopeasti sukupolvien kuilun taakse. Haastattelurunko tehtiin ja sen toimivuutta myös on kokeiltu koehaastattelun avulla.

Haastattelurungon alussa on ohjeita ja neuvoja haastattelun tekemiseen. Sen jälkeen kohta henkilön tiedoille ja sitten runsaasti otsikoita ja vihjeitä aktivoimaan haastateltavan muistiarkisto. Tarkoituksena oli koota erilaisia kysymyksiä / keskusteluvirikkeitä niin paljon kuin mahdollista. Useat aiheet ovat niin laajoja, että yksittäisistä aiheista saisi jo kokonaisia haastatteluja aikaan. Ideana onkin, että näistä vinkeistä poimittaisiin ne haastateltavaan sopivat aiheet.

Toivomme, että ennen haastatteluja otatte yhteyttä sukuseuraan, jolloin voimme antaa lisäohjeita ja vinkkejä haastattelujen suhteen. Toivottavasti informoitte myös sukuseuraa tehdyistä haastatteluista (historiatiimi [at] kaukolanrouhiaiset.org). Kaikki kokemukset ja haastattelut ovat arvokasta materiaalia sukuseuran käyttöön ja mielellämme liitämme haastatteluista sopivat osat sukuseuran www-sivuille kaikkien iloksi.

Alla on tehty haastattelurunko ja suostumus haastatteluun eri muodoissa. Huom! Suostumus haastatteluun löytyy myös varsinaisen haastattelurungon lopusta. Jos haluatte tulostaa version paperille, helpointa on ladata joko word tai pdf -muotoinen tiedosto ja tulostaa sitä kautta. Näin muotoilut ja sivutukset pysyvät alkuperäisessä muodossaan.

Haastattelulomake, word, Haastattelulomake, pdf

Suostumus haastatteluun, word, Suostumus haastatteluun, pdf

Antoisia haastatteluhetkiä! Lisätietoa ja vinkkejä antaa mielelään historiatiimi osoitteesta historiatiimi [at] kaukolanrouhiaiset.org© Rouhiaisen sukuseura ry